Klub I Nyborg Plast/Kirsten Hansen 

Klub I Nyborg Plast/Kirsten Hansen  Tåsingevej 1 5800 Nyborg Telefon nummer for Klub I Nyborg Plast/Kirsten Hansen: (+45) 63313000 / 63 31 30 00

Fo Dsb

Fo Dsb Kildevej 2 5800 Nyborg Telefon nummer for Fo Dsb: (+45) 65314514 / 65 31 45 14

Dansk Metalarbejderforbund, Nyborg Afd.

Dansk Metalarbejderforbund, Nyborg Afd. Børge Jensens Plads 1 5800 Nyborg Telefon nummer for Dansk Metalarbejderforbund, Nyborg Afd.: (+45) 65311279 / 65 31 12 79

3 F Østfyn

3 F Østfyn Vestergade 32 5800 Nyborg Telefon nummer for 3 F Østfyn: (+45) 70300824 / 70 30 08 24