A-Kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse og er en form for forsikring der dækker dig, hvis du mister dit arbejde og bliver ledig. Medlemskabet giver dig ret til dagpenge.

Et medlemskab af en a-kasse er et økonomisk sikkerhedsnet, hvis du bliver arbejdsløs. Såfremt du ikke har et medlemskab og mister dit arbejde, er du ikke berettiget til dagpenge.

I sådan situation vil kontanthjælp være en mulighed, men i dag stilles der en lang række krav for at kunne modtage netop kontanthjælp. Er du formuende og ejer f.eks. bil, aktier eller sommerhus er det ikke muligt at modtage den type hjælp fra det offentlige. De forhold har ingen betydning i relation til at få udbetalt dagpenge fra en a-kasse – du skal blot have haft et medlemskab af mindst 12 måneders varighed og have været i arbejde mindst et år.

Det kan give anledning til mange spekulationer og bekymringer at miste sit arbejde. Ved medlemskab af en a- kasse sikrer du dig selv økonomisk, idet du får udbetalt dagpenge ved ledighed.

En a–kasse er en organisation som tager sig af administrative opgaver omkring udbetaling af dagpenge, hvis du skulle gå hen og miste dit arbejde med efterfølgende ledighed. Det er derfor en forudsætning at du er medlem af en a–kasse for at få dagpenge til udbetaling, hvis du bliver arbejdsløs.

Desuden samarbejder A–kassen med dit jobcenter, så du får sammensat en jobplan som gerne skulle bringe dig hurtigt tilbage i arbejde. A-kassen administrerer også en række andre opgaver i forhold til udbetaling af barselsdagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge samt efterløn.

Nå du bliver ramt af ledighed er din a- kasse der for dig med hjælp til at komme videre med karrieren. Du kan få personlig sparring på dine jobansøgninger og CV. Hos a- kassen kan du trække på personlig vejledning og råd til din jobsøgning.

Hvilken A- kasse skal man vælge?

Det er en oplagt- og en rigtig god ide at blive meldt ind i en a-kasse – andet kan ikke betale sig – uden et medlemskab mister du mange af de rettigheder og fordele på arbejdsmarkedet, som en a-kasse kan være behjælpelig med.

Når du skal beslutte dig for et medlemskab, og hvilken a-kasse du skal vælge, er der flere områder som er væsentlige at have med i overvejelserne. Der er dels prisen, som dog ikke altid er den afgørende faktor, du skal basere dit valg på.

Generelt varierer kontingentstørrelsen på et medlemskab ikke så meget. Det som afgør forskellen i prisen er det administrationsbidrag, som den pågældende a- kasse tager. Beløbet er forskelligt fra a-kasse til a-kasse.

Størrelsen af selve kontingentet er reguleret af staten og a- kasserne administrerer efter de samme gældende regler. Desuden udbetaler alle a-kasser det samme beløb i dagpenge, hvilket er fastsat i forhold til finansloven; et højere kontingent har derfor ingen indflydelse på, hvad du får udbetalt af dagpenge ved ledighed.

Hvis du er i tvivl så tag et kig på a-kasseguide.dk, hvor du kan finde meget mere information

Lokal A-Kasse

Geografien kan være en afgørende faktor. Du kan vælge efter lokalafdelingernes og servicekontorernes placering. Det betyder meget om der skal bruges lang tid på transport til møder i a-kassen. Nogle af organisationerne har kun kontorer i de større byer.

Du skal desuden overveje om det har betydning for dig, at din a-kasse er fagspecialiseret. En fagspecialiseret organisation kender til dit fag og anerkender strejkeretten. En såkaldt gul a-kasse er uafhængig og uden tilknytning til noget politisk parti. Det er tværfaglige organisationer som ikke benytter sig af strejkeret.

Du skal vælge efter om du vil i en fagspecialiseret a-kasse som typisk er en af de traditionelle a-kasser. Kontingentet vil typisk være en smule højere end ved et medlemskab af en tværfaglig a-kasse.

Eller betyder det noget for dig at være ideologisk uafhængig og fri af indflydelse fra politiske partier vil det være en god ide med en a-kasse som er tværfaglig.

Måske vil du vælge a- kasse efter din religiøse overbevisning ?  Se på ydelserne i forhold til prisen og overvej hvad det er for krav d u stiller til et medlemskab af en a-kasse Som noget grundlæggende skal du vide at der ikke er noget krav om at være medlem af en a-kasse Du har frihed til at vælge netop den som passer til dig og dine behov.

A-kassepriser – Hvilken er bedst

Der er oftere lavere kontingenter hos en gul a- kasse sammenlignet med de mere traditionelle a- kasser, da deres politiske aktivitet f.eks. er mindre end hos den etablerede fagbevægelse. Prisen afspejler dog ikke nødvendigvis kvaliteten. Og husk at der er ens regler for dagpengesatsen for alle a-kasser. Så du opnår ikke flere dagpenge ved at betale et højere kontingent.

Du skal relatere dit medlemskab til din arbejdsmæssige situation og dit økonomiske råderum. Har du udelukkende behov for økonomisk tryghed i forhold til at kunne få udbetalt dagpenge ved ledighed, er der ingen grund til at betale et højt kontingent. Går du direkte efter denne kerneydelse er det mest fordelagtigt for dig at vælge en a- kasse som er tværfaglig og samler medlemmer inden for mange forskellige områder.

Er du udelukkende interesseret i den ultimative laveste pris, så se på en a-kasse med det laveste administrationsgebyr. Her vil der være penge at sparre, da der er stor forskel på de administrationsbidrag a-kasserne selv fastsætter.

Hvis du har andre behov end kerneydelsen er det optimalt at have et medlemskab i en fagspecialiseret a-kasse. Her har a-kassen et dybtgående kendskab til din profession. Derved får du en målrettet service.

Forskel mellem en billig a-kasse og et fagforbund.

En billig a- kasse er som oftest en gul a- kasse, der er for alle uanset hvilket arbejde og fag man arbejder inden for. Den er et supplement til fagforbundenes a- kasser og er politisk uafhængig uden tilknytning til noget politisk parti.

En ting som adskiller et medlemskab  af de traditionelle fagforbunds a-kasser som er fagspecialiserede og de tværfaglige fagforeninger er holdningen til strejkeretten. Der er særligt det, at strejkeretten ikke benyttes af de tværfaglige organisationer. De prioriterer dialog og forhandling. Endvidere kan de ikke føre sager ved arbejdsretten. Kontingentet er som regel lavere sammenlignet med de traditionelle a-kasser.

Hvor meget kan du få I dagpenge far din A-Kasse

Der er helt klare regler for hvor meget man kan få udbetalt i dagpenge. Der er fastsat en generel dagpengesats som er gældende for alle a-kasser i Danmark. Dagpengesatsen fastlægges hvert år.

Som lønmodtager er du berettiget til 90 procent af din løn i dagpenge. Procentsatsen beregnes af den sidst indberettede løn. Det beløb du får udbetalt er individuelt, da det beregnes i forhold til din indkomst. Den maksimale sats opdateres hvert år.

Er du selvstændig erhvervsdrivende er der to måder at beregne din dagpengesats på.

Du kan enten være fuldtidsforsikret, eller du kan vælge at være deltidsforsikret. Hvis du af den ene eller anden grund vælger at arbejde på deltid, betaler du ikke så meget i kontingent. Tilsvarende får du ikke udbetalt så meget, hvis du går hen og mister dit arbejde.

Med lønsikring har du mulighed for at begrænse dit økonomiske tab, hvis du overgår til dagpenge i forbindelse med ledighed.  Lønsikring er en økonomisk sikring af dig, hvis du bliver arbejdsløs. Ved at tegne en indkomstsikring reducerer du dit indtægtstab. Det er ikke lovpligtig, men en særdeles fordelagtig ide.

DEN BEDSTE A- KASSE

Det er individuelt hvad der er den bedste a- kasse – så se på dine forventninger og de krav du stiller til et medlemskab af en a- kasse Her er områder du kan tage med i dine overvejelser for at finde den bedste a- kasse som matcher dig og dine behov.

Med informationen her på siden har du mulighed for at danne dig et overblik og vælge den a-kasse som passer bedst til dig og din aktuelle situation.