Er du kommet i en situation, hvor du ønsker at skifte til en anden a- kasse, er der ingen problemer i at skifte til en ny. Der er kun en formalitet og noget rent administrativt at skifte medlemskab. De gældende regler for skift til anden a- kasse er helt ukomplicerede.

Det du skal gøre rent praktisk er at tage kontakt til den a-kasse, hvor du ønsker nyt medlemskab. På baggrund af alle relevante oplysninger om dig, er det din nye a-kasse som udmelder dig af den gamle.

Den anciennitet du har optjent i den gamle a-kasse, mister du ikke på nogen måder. Reglerne er sådan, at din anciennitet automatisk følger med. Du bliver indplaceret på samme niveau i den nye a-kasse. Så ingen karantæneperiode. Du skal således heller ikke starte forfra med dagpengeretten og derfor ikke optjene på- ny.

Står du i en situation med ledighed kræver reglerne, at du har været i en a-kasse i minimum 12 måneder forinden for at kunne få udbetalt dagpenge, såfremt du skifter til en ny a-kasse.  Desuden skal du have været i arbejde i mindst 1.924 timer (gælder fuldtidsforsikrede) inden for de sidste tre år. Du skal være opmærksom på disse betingelser, hvis du er arbejdsløs!

Alle dine rettigheder følger også automatisk med. Så hvis du har ret til faglig hjælp i din nuværende fagforening følger denne ret med ind i det nye medlemskab. Såfremt du har en efterlønsordning vil den også følge dig ved en overflytning. For efterlønsordningen er prisen den samme i alle a – kasser i Danmark.

Dog skal du se på fordelene og ydelserne som kan ændre sig ved skift fra en a-kasse til en anden, da medlemsfordelene varierer en del i de forskellige a-kasser.

Det kan være i alt fra private forsikringer med rabat eller individuelle fordele med tilbud om kurser, efteruddannelse, karrierevejledning og rådgivning.

Men overordnet er det utrolig simpelt at skifte til en anden a- kasse. Vælg den der passer til dig og behold alle dine rettigheder i forhold til dagpengeretten ved et medlemsskift.