Det Faglige hus er Danmarks billigste fagforening for alle. Fagforeningen har også egen a-kasse og er uafhængig af politiske partier og faglige organisationer. Da det er en fagforening og a-kasse for alle, kan man uanset type af job blive medlem i Det Faglige hus. Dette gælder for offentlige ansatte og ansatte i det private på både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Det Faglige hus har kontorer 9 forskellige i landet med hovedkontor i Esbjerg. De 8 underafdelinger findes i Aalborg, Aarhus, Herning, Kolding, Odense, Ringsted, Hillerød og København.

Historien bag

I 1988 startede det, der i dag kaldes Det Faglige hus. TeknikerSammenslutning var en fagforening for tekniske funktionærer og det første bud på den fagforening, som vi kender i dag. Der blev dog hurtigt behov for at udvide og ændre denne sammenslutning, så den også omhandlede funktionærer. Navnet blev FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutning (FK/TS).

Sammenslutningen oplevede stor fremgang og i 1998 blev den igen udvidet, så alle lønmodtagere kunne blive medlem i Fagforeningen Danmark. Også denne havde stor succes og trak mange nye medlemmer til.

I 2002 blev a-kassen oprettet (Danske Lønmodtageres A-kasse på daværende tidspunkt), hvilket viste sig at være en kæmpe succes. Navnet ændredes i 2011 til det, der kendes i dag. Navneændringen fra Danske Lønmodtageres A-kasse til Det Faglige hus – A-kasse blev foretaget for endnu stærkere at kunne forbinde fagforening og a-kasse.

Det nyeste tiltag er endnu en tværfaglig fagforening. Denne fagforening blev etableret den 1. januar 2006. 2B (Bedst og Billigst) blev skabt ud fra en vision om at kunne sænke kontingentet endnu mere. Dette gøres ved tilbyde en ren faglig ydelse uden ulykkesforsikring og en forenklet administration.

Det Faglige hus er klar til at hjælpe dig

Fagforening

Det Faglige Hus er en paraplyorganisation og består af tre fagforeninger, som er Fagforeningen Danmark, 2B – Bedst og Billigst og FK/TS. Deres vigtigste opgave er at sikre medlemmernes rettigheder på arbejdspladsen. Fagforeningen er medlemsfokuseret, hvilket betyder, at det er underordnet om medlemmet er offentlig eller privat ansat på enten overenskomstdækkede eller ikke-overenskomstdækkede virksomheder.

Fagforeningen er en såkaldt gul fagforening. De står uden for de traditionelle hovedorganisationer, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC). De lægger vægt på at være en serviceorganisation fremfor en kamporganisation og anvender derfor ikke strejke, blokade eller lockout i kampen for medlemmerne. Der anerkendes dog, at medlemmer kan ende i situationer på arbejdspladsen, hvor de forhindres i at arbejde på grund af strejke og lockout. Disse udbetales strejkegodtgørelse svarende til højeste dagpengesats. Fagforeningen afholder sig fra at tage aktiv del i kamphandlingerne. Dette betyder også, at medlemsskabet kan holdes betydeligt billigere end medlemskab hos de traditionelle fagforeninger. Det Faglige hus har en pragmatisk tilgang til det politiske arbejde og støtter ikke særlige politiske partier ved at bruge økonomiske ressourcer på at påvirke disse. Fokus er, at medlemmerne betaler for at sikre sig selv og opnå gode vilkår, hvis man en dag skulle være uheldig at miste sit job eller have behov for anden faglig vejledning.

Det er nemt at melde sig ind i fagforeningen og på indmeldelsesdagen indtræder retten til den faglige hjælp. Overordnet set kan fagforeningen i Det Faglige hus hjælpe med problemer, som måtte opstå i dine ansættelsesforhold. Det kan blandt andet være:

Medlemmet tildeles en personlig faglig konsulent, som tager kontakt til arbejdsgiver eller kommune. Konsulenten tager del i møder og hvis der ikke kan opnås enighed i sagerne, kan fagforeningen hjælpe med at føre sagen hele vejen til retten.

A-kasse

Det Faglige hus – A-kasse står for dagpengeområdet, vejledning og kontrol i forbindelse med ledighed eller efterløn.

Når et medlem bliver ledigt etableres kontakten mellem a-kassen og medlemmet, hvor der tages stilling til, hvordan medlemmet skal forholde sig og hvilken situation, der er tale om. Medlemmet visiteres til den korrekte afdeling, som foretager den videre sagsbehandling.

A-kassen er inddelt i forskellige teams, som er specialiseret inden for deres konkrete område. Teamsene er Dagpenge, Selvstændige og Bibeskæftigelse, EØS-sager, Feriedagpenge, Kursus, Efterløn og Vejledning om jobsøgning.

Da det er en statsanerkendt a-kasse er deres opgave, at kontrollere om medlemmerne lever op til lovgivningen på området. Derfor er det vigtigt for Det Faglige hus at yde grundig vejledning omkring regler, rettigheder og ankemuligheder for at hjælpe deres medlemmer på den bedste måde.

Efterlønsordning

Ved at være medlem hos Det Faglige hus gives muligheden for at modtage efterløn, hvis der er betalt til ordningen og en række betingelser opfyldelse. For det første skal man bo i Danmark, Færøerne, Grønland, Schweiz eller et andet EØS-land. Man skal have været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag i minimum 30 år, startende senest fra sin 30 års fødselsdag. Herudover skal man have ret til dagpenge, og opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav. Andre pensioner skal opgøres og før efterlønnen kan modtages, skal der laves en ansøgning.

Efterlønsordningen hos Det Faglige hus giver mulighed for, at medlemmet kan trække sig tilbage (helt eller delvist) op til 3 år før folkepensionsalderen. Efterlønsalderen vil dog blive justeret efter tilbagetrækningsreformen i 2011, og i 2023 kan man tidligst gå på efterløn i en alder af 64 år. Hvis man er født senere end i 1963, kan den tidligste efterlønsalder dog bliver højere, da den løbende vil blive tilpasset efter levealderen i Danmark.

Forsikringer

Som medlem af fagforeningen gives også muligheden for at samle alle sine forsikringer under samme tag. Man får en god dækning og oven i købet en halvering af sin selvrisiko. Andre fordele er månedsvis betaling uden gebyrer, samt en app, hvor skadesanmeldelser kan udfyldes, bestilling af vejhjælp foretages og nemt skabe et overblik over forsikringerne.

Et medlem kan forsikres på den måde, som giver bedst mening for den enkelte. Typer af forsikring, som kan tegnes gennem fagforeningen er:

Lønforsikring

Hvis et medlem bliver ledigt, kan lønsikringen sikre, at der kan bevares op til 90% af den vanlige indtægt. Dog kun hvis medlemmet ikke er nået folkepensionsalderen. Lønsikringen kan tegnes indtil man bliver 59 år, hvis man er medlem af en a-kasse. Denne forsikring dækker også, hvis man bliver syg, hvilket ikke alle lønsikringer gør. På den måde behøver man ikke at ændre sin levestandard radikalt, hvis man bliver ledig eller syg.

Bilforsikring

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, når man har en bil. Det kan dog også være en god ide at have en forsikring, som dækker skader på bilen, og her kan en kaskoforsikring komme ind i billedet. Hvis der tegnes en bilforsikring i Det Faglige Hus er det også muligt at tegne tilvalgsforsikringen friskadeforsikring, som dækker f.eks. udskiftning af ruder.

Der er en række fordele ved at vælge denne bilforsikring. Blandt andet stiger prisen ikke for elitebilister ved skade på bilen. Der er vejhjælp i Danmark uden ekstrapris, adgang til fordelsværksteder og gratis lånebil ved skader. Prisen på forsikringen stiger ikke, uanset hvor mange kilometer, der køres.

Ulykkesforsikring

Denne forsikring er en udvidet kollektiv ulykkesforsikring, som giver erstatning, hvis man rammes af en pludselig hændelse, der volder skader på personen selv. Ulykkesforsikringen dækker personskader, varige mén, tand- og tyggeskader, samt behandlingsskader til fysioterapi og kiropraktor i forbindelse med en ulykke. Det er muligt at tilkøbe en ekstra ulykkesforsikring til farlig sport, hvor sportsgrene indgår, der ellers ikke er dækket.

Rejseforsikring

Denne rejseforsikring dækker hele verden og er indbefattet alle de personer, som indboforsikringen dækker. Det er vigtigt at kunne føle sig tryg, når man er ude at rejse, da der også kan ske uheld her. Hvis man ikke har en rejseforsikring, kan uheld hurtigt koste rigtig mange penge. Ved at tegne en rejseforsikring hos Det Faglige hus dækkes blandt andet hjemtransport ved uheld, lægebehandling og hospitalsindlæggelser, lægevagt med dansktalende personale, retshjælp i udlandet, bagageforsinkelse og dækning ved aktive ferier.

Indboforsikring

Dagligdagen er fyldt med ejendele, som man sætter pris på og er afhængig af. Det er derfor altid ærgerligt, hvis ejendelene bliver skadet eller stjålet. Ved at tegne en indboforsikring kan man få dækket løse ejendele i hjemmet, såsom møbler, billeder, smykker, tøj, elektronik osv. Disse er dækket i tilfælde af brand, vandskade, tyveri, lynnedslag m.m. Særlige fordele ved denne forsikring er dækning af pludselige skader, såsom tab af telefon. Udeboende børn under 21 år er stadig dækket. Slutteligt dækkes hårde hvidevarer altid på den forsikring, hvor der er den laveste selvrisiko.

Husforsikring

Husforsikringen sikrer de faste ting i hjemmet, såsom mure, vægge, tag, trapper, kælder, garage og fast bygningstilbehør (faste elinstallationer, køkken- og badeværelsesinventar m.m.). Disse er dækket blandt andet ved storm, brand, vandskader og påkørsel. Der kan også tilkøbes tilvalgsforsikringer.

Der dækkes pludselig skader, værdien af tabt vand ved rørskader, ingen afskrivning på hårde hvidevarer de første 5 år og rør, uanset alder. Hvis man har lyst til at sætte solceller op, er disse gratis dækket.

Social Team

Social Team er er en samling af specialister, som kan hjælpe i forbindelse med sociale sager i din kommune eller hvis der er tale om en arbejdsskade. Teamet er bestående af erfarne socialrådgivere og arbejdskonsulenter, som har mange års erfaring. Hjælpen er gratis, hvis man har et medlemskab i fagforeningen eller a-kassen. Man har ret til hjælpen fra den dag, man melder sig ind. Kravet er dog, at problemet først er opstået efter indmeldelsesdagen.

Social Team kan hjælpe med sager inden for nedenstående områder:

Afhængig af situationen indhenter teamet sagsakter fra kommunen eller jobcenteret efter at have modtaget en fuldmagt fra medlemmet. Der er mulighed for, at specialisterne kan deltage i møder med kommune og andre instanser, hvis dette giver mening for sagen. Ved at holde en god og tæt dialog med medlemmet kan Social Team hjælpe bedst muligt. Deres opgave er at hjælpe medlemmet ved at gennemgå alle oplysninger i sag og eventuel afgørelse.

Hvorfor skal du vælge Det Faglige hus?

Det Faglige hus er den fagforening og a-kasse, som oplever størst vækst i Danmark for tiden og har et medlemstal på over 140.000 medlemmer. Uanset om der er tale om en offentlig eller privat ansat, kan der søges om medlemskab i Det Faglige hus. Der ydes faglig og juridisk hjælp til eventuelle problematikker, som måtte opstå på jobbet. Det kan være alt fra opsigelse, bortvisning, manglende hjælp, ændringer i ansættelsesvilkår, livet som selvstændig m.m.

Det er nemt at blive medlem og en eventuel overflytning fra anden fagforening og a-kasse, sørges der for. Det er muligt at få et samlet medlemskab for fagforening, a-kasse og forsikringer. Dette er Danmarks billigste løsning. Til studerende kan der tilbydes gratis medlemskab under uddannelsen og der gives stadig den samme gode service, som til de betalende medlemmer.

Netop den gode service er i højsædet, når denne fagforening og a-kasse vælges. Konkret opleves den gode service ved; hurtig respons på mail og telefon, udbetaling af dagpenge til tiden og en interaktion med venlige, forstående og kompetente medarbejdere. Det Faglige hus er til for medlemmernes skyld.