For rigtig mange mennesker er det der med fagforeninger og A-kasser måske ikke det allermest interessante emne, men ikke desto mindre spiller fagforbundene nogle vigtige roller, da de er med til at sikre danskernes arbejdsglæde og overenskomster såvel som levevej, hvis de skulle gå hen og blive arbejdsløse.

Uden fagforbund – såsom FOA – ville der nemlig heller ikke være nogle til forhandle fair overenskomster for lønmodtagerne, lave senior- og barn-syg ordninger. Der ville heller ikke være noget til at tale lønmodtagernes sag, når politikere vil tage beslutninger om dagpenge og nedskæringer på arbejdspladser. Fagforbundene er derfor vigtige at vide noget, da de har potentialet til at påvirke den enkelte person liv helt enormt.

FOA er det tredjestørste fagforbund i Danmark, og de er en del af FH, som står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. FOA arbejder med at varetage deres medlemmers interesser på arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at fagforbundet forhandler overenskomster, fører juridisk sager, og generelt giver deres medlemmer råd og vejledning i forhold til arbejdslivet.

Hvis du er interesseret i at lære mere om bl.a. FOA’s historie, deres værdier, fagforening og A-kasse og meget mere, så læs med herunder.

FOA’s historie

Byggestenene til FOA blev lagt, da de to forbund ”Københavns Kommunale Arbejderforbund” og ”Københavns Tjenestepigeforening” blev stiftet af henholdsvis Alfred Jensen og Marie Christensen i 1890’erne. Disse to forbund udvikler sig sideløbende med hinanden op igen årene, hvor de begge får sat hver deres indtryk på samfundet.

Københavns Kommunale Arbejderforbund skiftede med tiden navn til Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA). Forbundet har igennem tiden påvirket en del sager indenfor arbejdsmarkedet. De fik bl.a. forlænget antallet af feriedage på et år, gennemførte lønreformer, grundlagde alderdomshjem og meget mere.

Sideløbende med DKA udviklede Københavns Tjenestepigeforening sig, og også de udskiftede deres originale navn, hvormed de endte med at hedde Husligt Arbejder Forbund (HAF). Forbundet dannede bl.a. i 1916 en a-kasse, som igennem tiden kom mange mennesker til gode. Derudover fik de igennem tiden afskaffet tyendeloven og skudsmålsloven, såvel som at de forhandlede en overenskomst for husmoderafløsere.

I oktober 1992 besluttede de to forbunds kongresser, at de to forbund skulle sammenlægges. Årsagen til denne sammenlægning var især de nye social- og sundhedsuddannelser, som gjorde det umuligt for de to forbund at skelne imellem, hvilke medlemmer der hørte til hvor, hvilket ville have medført en grænsekonflikt imellem de to forbund. Dette vurderede forbundene ikke ville komme deres medlemmer til gavn og dermed blev sammenlægningen en realitet.

Sammenlægningen tog dog yderligere et par år, da man skulle have styr på en lang række praktiske ting. Men i oktober 1996 stod det hele klart og FOA afholdt sin første ordinære kongres, og resten er historie.

FOA’s vision, mission og værdier

FOA’s værdigrundlag kan beskrives igennem det, som de kalder deres vision, mission og bærende værdier. FOA beskriver, at deres bærende værdier er handlekraftig, inspirerende og hjælpsom.

FOA’s vision går ud på, at de skal give deres medlemmer de bedste vilkår, forudsætninger og muligheder, hvilket vil komme både medlemmerne og det resterende samfund til gavn. Dette hænger sammen med FOA’s mission, som er, at de vil sikre et stærkt fagligt fællesskab, hvor det er muligt at få vejledning og hjælp, såvel som inspiration til at udnytte sit fulde potentiale.

Ingen politiske partier

Derudover er en af FOA’s værdier, at de ikke ønsker nogen form for partistøtte, da de ikke går ind for, at deres medlemmer skal tvinges til at støtte et bestemt politisk parti via deres kontingent, blot fordi de gerne vil være en del af fagforbundet. Dette risikerer man nemlig, når man melder sig ind i en lang række andre fagforbund. Det er dog altid muligt at melde sig fra partistøtte. Dette kan gøres ganske anonymt ved at indsende en bestemt blanket til sin fagforening.

Hvad er forskellen på en fagforening og en A-kasse?

Nogle mennesker kan godt komme i tvivl om, hvad forskellen egentlig er på at være medlem i FOA’s fagforening og A-kassen, og om man virkelig behøver at være medlem i begge dele.

Kort sagt så er det fagforeningen, som forhandler din løn med arbejdsgiveren, og det er ligeledes også dem, som du kan få hjælp af, hvis du oplever problemer med arbejdsforholdene på din arbejdsplads. A-kassen er derimod et form for sikkerhedsnet, hvis du skulle gå hen og ikke kunne finde et arbejde. A-kassen sikrer dig nemlig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs.

Fagforening

FOA’s fagforening hjælper dens medlemmer med at få aftalt en overenskomst. Det vil altså sige, at fagforeningen aftaler med arbejdsgiverne, hvor meget medlemmerne som minimum skal have i timen, i tillæg, pension, overarbejde og at de generelt får sikret sig en ordentligt løn.

Som medlem af FOA’s fagforening så er det altid muligt at kontakte FOA, hvis man har spørgsmål, som omhandler arbejdsforhold, løn, arbejdstid, problemer på arbejdspladsen eller hvad man ellers har brug for at drøfte med hensyn til faglige problematikker. Dette kan være en stor hjælp for mange, da FOA netop er tilknyttet nogle specielle fag, og dermed de har stor kendskab til lige netop disse fag.

A-kasse

Navnet ”A-kasse” er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, hvilket egentlig meget godt opsummerer, hvad FOA’s A-kasse arbejder med. Hvis du er medlem, så er det nemlig denne A-kasse, som udbetaler dine dagpenge til dig, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. På denne måde undgår du at komme på kontanthjælp.

FOA’s A-kasse tjener – i modsætning til et almindeligt forsikringsselskab – ikke penge på at forsikre deres medlemmer, men bruger udelukkende det kontingent, som man indbetaler til dem for at være medlem, til at udbetale dagpengene med. Derudover får de tilskud af staten til dagpengene, hvilket kommer fra det arbejdsmarkedsbidrag, som alle med et arbejder betaler af deres løn. FOA’s a-kasse er dermed bygget på et meget solidarisk system, hvor alle er med til at sikre hinanden imod arbejdsløshed.

FOA’s servicer

Udover at FOA’s fagforening forhandler en overenskomst for deres medlemmer, og at deres A-kasse udbetaler én dagpenge, hvis man skulle gå hen og blive arbejdsløs, så yder FOA også en række andre services for deres medlemmer. Herunder kan du læse nærmere omkring nogle af disse services.

Juridisk hjælp

Man kan risikere at ende i en situation, hvor man har muligheden for at tage en juridisk kamp med sin arbejdsgiver. Dette kan føles enormt overvældende og uoverskueligt for det enkelte individ, specielt hvis ens arbejdsgiver hævder, at de har retten på deres side. Her er det dog, at FOA kommer en til hjælp.

FOA giver deres medlemmer juridisk hjælp, hvis de skulle få brug for det. Det er nemlig ikke kun medlemmernes rettigheder, som de forhandler, men de forsvarer også gerne disse rettigheder, når de bliver overtrådt.

FOA benytter juridiske eksperter, som har et stort kendskab til diverse love, rettigheder og overenskomster inden for de forskellige fag, hvormed de løser de juridiske sager for medlemmerne. Resultaterne er ofte gode forlig, men FOA fører også gerne sagen i arbejdsretten, faglig voldgift, i afskedigelsesnævn eller ved domstolene, når det bliver nødvendigt.

Tjek af ansættelseskontrakt

Når man finder sig et nyt arbejde, så skal man forhandle en ansættelseskontrakt. Som enkelt person kan man dog godt komme i tvivl om, hvorvidt man skal acceptere ens ansættelseskontrakt eller ej. Sker dette, så kan man, som medlem af FOA, heldigvis altid hente hjælp hos disse. FOA tjekker nemlig gerne deres medlemmers ansættelseskontrakt – eller ansættelsesbrev/ansættelsesbevis – igennem.

Da FOA netop er dem, som forhandler ens overordnede overenskomst, så kan de altså hurtigt vurdere, hvorvidt ens ansættelseskontrakt lever op til overenskomsten, og at det desuden er korrekt formuleret. Hvis man er medlem af FOA, så er det altså altid en god ide at få tjekket sin ansættelseskontrakt, inden man skriver under på den.

Andre services

Udover de ovennævnte, så yder FOA en række andre services, som kan komme deres medlemmer til nytte. Disse inkluderer bl.a.:

Afdelinger i hele landet

For at være tæt på de mange medlemmer, som er spredt udover hele landet, så har FOA hele 38 forskellige afdelinger, som er fordelt udover de forskellige regioner. Det vil sige, at du altid er relativt tæt på en afdeling, hvor du kan søge rådgivning og hjælp ansigt til ansigt med en af de ansatte.

De mange afdelinger dækker over hvert deres område af landet, sådan at man som medlem af FOA altid er tæt på sin nærmeste afdeling, som har kendskab til ens situation. Skulle man være i tvivl om, hvilken afdeling ens område hører til, så kan man slå dette op på FOA’s hjemmeside.

FOA Ungdom

FOA Ungdom sætter fokus på de unge nyuddannede mennesker, som – for mange af dem – for første gang skal begive sig ud på det faglærte arbejdsmarked. Desværre møder alt for mange et arbejdsmarked, som næsten udelukkende byder på vikariater, løsansættelser og kontrakter med få timer, hvilket indikerer et arbejdsmarked, som bevæger sig i en forkert retning.

Ufrivillig deltid kan resultere i usikkerhed, stress og økonomiske problemer for dem, som oplever det. FOA Ungdom synes ikke, at det er ikke fair, at de unge konstant skal stå på standby, klar til at springe til, hver gang de får tilbudt en lille smule timer. Dette er nemlig ikke måde, hvorpå man kan skabe en stabil og holdbar hverdag.

Manglen på timer vil i det lange løb også komme til at afspejle sig på ens pension; man vil nemlig ikke have haft muligheden for at samle nok penge sammen til, at man kan klare sig selv. Dermed vil overfloden af deltidsstillinger komme til at påvirke samfundet enormt meget. Derfor fokuserer FOA Ungdom på at åbne op for mulighederne for fuldtidsansættelse – også for nyuddannede.

Lidt om medlemmerne i FOA

Medlemmerne af FOA arbejder med at levere en offentlig service i Danmark. Denne service dækker over f.eks. børns udvikling og læring, pleje af patienter, slukning af brande, køre busser, gøre rent og lave mad på offentlige institutioner osv. Medlemmerne består dermed af mennesker, som arbejder som pædagoger, sygeplejersker, personale på plejehjem, brandmænd og mange andre stillinger.

FOA har ca. 179.000 medlemmer, som er fordelt imellem hele fagforbundet – altså både fagforeningen og A-kassen. Ud af disse 179.000 er 148.216 af disse medlemmer erhvervsaktive. Dette vil sige, at størstedelen af A-kassens medlemmer har arbejde hovedsageligt indenfor sektorerne Social-Sundhed, Pædagogisk, Kost-Service og Teknik-Service, herunder også elever indenfor disse områder. De resterende medlemmer i A-kassen bliver udgjort af efterlønnere og pensionister.

Ud af alle medlemmerne af FOA er hele 86% kvinder, imens kun 14% er mænd. Det store antal af kvinder skyldes ikke, at FOA henvender sig mere til kvinder end til mænd, men det afspejles blot af, at de jobs, som findes i sektorerne, generelt hovedsageligt er besat af kvinder. Derudover er den største andel af medlemmerne imellem 40 og 64 år gamle, imens gennemsnitsalderen ligger på 46,5 år.