Klik og Spar op til 6.000 om året i dag

Frie funktionærer er også en tværfaglig og tværpolitisk fagorganisation som tager sin begyndelse i 1951 under navnet Firma- funktionærerne og organiserede. På daværende tidspunkt var organisationen kun åben for privatansatte funktionærer, men det er i dag muligt for alle lønmodtagere at søge optagelse og blive medlem.

Frie funktionærer vægter værdier som individualitet og høj grad af beskæftigelse blandt medlemmerne. Der satses derfor meget på kurser, efteruddannelse og personlig coaching for at forebygge ledighed hos arbejdstagerne.

A-Kasse og fagforening – Klik og spar i dag

Frihed for den enkelte er en nøgleværdi. Hvert enkelt medlem skal have muligheden for at bestemme over sit eget liv, samtidig med at man tager ansvar på sig. Det sikrer netop sammenholdet og fællesskabet, når man tager ansvar. Derfor er Frie Funktionærer indstillet på at overenskomster forhandles kollektivt, men at individualiteten skal respekteres på lige fod med det kollektive. Da organisationen arbejder for mere frihed til den enkelte, er de imod de såkaldte eksklusivaftaler.

(En eksklusivaftale forpligter arbejdsgiveren til kun at ansætte medarbejdere fra en bestemt fagforening. Siden 2006 har der været lovforbud mod eksklusivaftaler, dog med visse undtagelser)