Kristelig fagforening (KRIFA) stiftes i 1931. Den faglige lønmodtagerorganisation er tværfaglig og tværpolitisk med ca. 110.000 medlemmer på landsplan. Hovedkontoret ligger i Århus og er ellers fordelt på 15 afdelingskontorer rundt om i landet. KRIFA bekender sig til kristne værdier uden at være forkyndende.

Fagforeningen anerkender ikke strejkevåbnet ved konfliktløsning mellem arbejdstager og arbejdsgiver, men ser forhandlinger som midlet til at løse uoverensstemmelser. Dialog og forhandling er vejen i modsætning til konfrontation og strejke. Derfor foregår fornyelsen af overenskomsterne udelukkende ved forhandling og begreber som strejke og lockout eksisterer ikke.

Kristelig fagbevægelse har fire gennemgående værdier : ansvar, kreativitet, resultater og respekt og har siden 2014 arbejdet ud fra en mission som hedder ”God arbejdslyst”. Missionen arbejder på at GOD ARBEJDSLYST ikke bare er en hilsen, men at det præger hele din arbejdsdag og dit arbejdsliv.