Ase Fagforening er en uafhængig fagforening for selvstændige erhvervsdrivende som i 2002 blev åbnet for lønmodtagere gennem en lovændring. Ase er uafhængig af politiske partier, religion og har ingen tilknytning til nogle af hovedorganisationerne.  Fagforeningen har hovedkontor i Sydhavnen i København og 11 lokalkontorer. Der er 6 samtalesteder hvor du kan få råd og vejledning.

Ase er medlemsejet og har som målsætning at de vil gøre alt for deres kunder. Rådgivning vægtes højt – især til ledige som har behov for hjælp til CV og generel støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

De primære værdier er troværdighed og frihed til at vælge.