Sådan kan du benytte Fritvalgsordningen til køb af hjælpemiddel

0
Spar op til 6.000 på at Skifte A-Kasse - Gratis

Dit medlemskab hos fagforening og A-kasse spiller ind på din mulighed for at være omfattet af den såkaldte Frivalgsordning. Denne ordning er blevet til for at sikre arbejdstager på længere sigt, hvor det blandt kan være muligt at anvende ordningen til køb af hjælpemiddel i pensionsalderen.

Pengene til ordningen fratrækkes lønnen og bliver indbetalt fra arbejdsgivers side til den pågældende arbejdstager.

Fritvalgsordningen kan også gå under navnet søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling.

Hvad er Fritvalgsordningen?

Ordningen er etableret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor det er aftalt mellem repræsentanter for arbejdsgivere samt fagforeninger (som varetager arbejdstagers interesser), at en bestemt procentdel af en arbejdstagers løn bliver indsat på en Fritvalgsordning.

Det er arbejdstager, som råder over denne ordning og derved selv bestemmer, hvad pengene og beløb skal anvendes til.

Arbejdstager har forskellige muligheder for at råde over beløbet fra ordningen på:

  • Få pengene udbetalt
  • Anvende pengene til afholde af ekstra feriedage
  • Indbetale pengene på en pensionsopsparing

Hvem er omfattet af Fritvalgsordningen, og hvad er formålet?

Når du som arbejdstager er omfattet af en overenskomst med en Fritvalgsordning, indbetaler din arbejdsgiver en bestemt procentdel af din løn til denne ordning.

Det er hensigten med ordningen at skabe større konkurrence mellem private virksomheder og offentlige service-muligheder.

Effekten af ordningen kommer til udtryk, når arbejdstager går på pension og ikke længere er en aktiv del af arbejdsstyrken, og når vedkommende har fået en ansøgning om hjemmepleje eller bevilling af hjælpemiddel godkendt af sin bopælskommune.

Ordningen giver mulighed for borgeren til selv at kunne vælge, om vedkommende ønsker hjælp fra den offentlige hjemmepleje eller ønsker et tilbud eller hjælpemiddel fra en privat virksomhed eller leverandør.

Særligt i forhold til hjælpemidler giver ordningen mulighed for, at borgeren selv kan vælge, hvilket hjælpemiddel vedkommende ønsker.

Borgeren kan få det beløb refunderet, som et forslået hjælpemiddel fra kommunen anslås at ville koste. Borgeren skal selv betale den økonomiske difference, såfremt hjælpemidlet er dyrere end kommunens model.

Borgeren har med Fritvalgsordningen frihed til selv at finde sin forhandler og leverandør af hjælpemidler.

Anvendelse af Fritvalgsordningen til køb af hjælpemiddel

Særligt i forhold til borgerens selvstændige valg af hjælpemidler udgør ordningen en stor værdi.

Kommunen har pligt til at vurdere, hvorvidt en borger er berettiget til at få en bevilling på et hjælpemiddel. Dette sker med udgangspunkt Lov om Social Service (også kaldet Serviceloven).

Visitationen foregår blandt andet på baggrund af et hjemmebesøg hos den pågældende borger, hvor borgerens fysiske omstændigheder medtages til vurderingen af behovet for et hjælpemiddel.

Det kan i denne forbindelse være en god idé for borgeren at ønske at få informationsmateriale fra kommunen, hvori de nøjagtige betingelser og retningslinjer om Fritvalgsordningen vil være beskrevet.

Når borgeren selv ønsker at vælge leverandør af sit hjælpemiddel, er det et krav, at det pågældende hjælpemiddel ikke må være det samme, som det kommunen ellers ville have stillet til rådighed.

Det hjælpemiddel, som borgeren ønsker, skal adskille sig ved f.eks. at have flere funktioner eller være af en bedre kvalitet og mere slidstærkt.

Derfor vil prisen for dette hjælpemiddel typisk være dyrere, end den model som kommunen ellers ville stille til rådighed for borgeren.

For hver enkelt kommune vil der typisk være specifikke krav til hver enkelt type og model af hjælpemiddel.

Det er i denne forbindelse, at Frivalgsordningen kommer til sin ret.

Borgeren kan selv vælge leverandør af sit hjælpemiddel, så længe denne leverandør lever op til betingelserne på området.

Anvend Fritvalgsordningen og opnå tilskud

Brug Fritvalgsordningen og få tilskud til køb af et hjælpemiddel. Det er borgerens ret selv at vælge leverandør af sit hjælpemiddel. Dette er slået fast i Serviceloven.
Såfremt prisen på borgerens udvalgte hjælpemiddel er højere end kommunens forslåede model, skal borgeren selv afholde differencen.
I praksis fungerer Fritvalgsordningen i forbindelse med, at borgerens kommune i sin bevilling om et konkret hjælpemiddel oplyser om muligheden for at benytte ordningen.
I denne sammenhæng vil kommunen oplyse om tilskuddets størrelse samt eventuelle krav til det pågældende hjælpemiddel, hvis borgeren ønsker at benytte sig af ordningen.
Det er vigtigt, at det hjælpemiddel borgeren ønsker at benytte sig af, lever op til kommunens krav.
Selvom det for nogle kan virke som en kompliceret proces, er det nemt og enkelt at benytte sig af ordningen, når man kender til, at den eksisterer.
Der findes et bredt udvalg af forskellige hjælpemidler på markedet. Det kan være alt fra et produkt, som skal opsættes i hjemmet (f.eks. på badeværelse) til et hjælpemiddel som gør borgeren mere mobil, selvstændig eller fleksibel i sin hverdag.
Det er afgørende, at borgeren får sin kommunes accept til selv at vælge sit hjælpemiddel hos en anden leverandør.

Share.

Leave A Reply